Općina Tešanj počela sa izgradnjom novog kanalizacionog sistema

Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić, potpisao je danas ugovor sa predstavnicima kompanija “Euro-Asfalt” d.o.o. Sarajevo i konzorcijem HP “Investing” d.o.o. Mostar i “Inžinjering1” d.o.o. Jelah o izgradnji prve dionice projekta "Izgradnja sistema prikupljanja otpadnih voda na području Općine Tešanj”. Vrijednost ugovorenih radova je cca. 2,5 miliona KM.

Očekuje se da radovi na prvoj dionici budu završeni do kraja 2015.godine. Općina Tešanj je strateški definisala cilj da izgradi jedinstven sistem prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda sa šireg prostora Općine. Ovo znači da bi do 2020. godine oko 45% svih građana, kako sa urbanog tako i sa ruralnog područja Općine, ima riješeno pitanje otpadnih voda. “Riječ je o do sada najvećem infrastrukturnom projektu u Općini Tešanj.

Na korist građana i cijele zajednice počinjemo sa rješavanjem problema koji opterećuje sve nas. Planirano je da novi kanalizacioni sistem bude izgrađen u narednih pet godina. Procijenjena vrijednost izgradnje novog gradskog kanalizacionog sistema je 24 miliona KM. Danas smo potpisali ugovore za prvu dionicu radova, vrijednosti cca 2,5 miliona KM. Ovom prilikom bih naglasio da će radovi na prvoj dionici biti finansirani nepovratnim sredstvima IPA fondova u procentu od oko 90%”, kazao je Huskić. Načelnik Huskić je pojasnio da je u 2013. godini potpisan ugovor za učešće u projektu WATSAN koji se realizuje u više od 10 općina FBiH, a koji je finansijski podržan od Evropske unije grant sredstvima IPA i povoljnim kreditom Evropske investicijske banke.

“Upravo to je razlog zbog kojeg danas potpisujemo ugovor za izgradnju prve dionice primarnih kanalizacionih kolektora u dužini od oko 7 kilometara u vrijednosti od oko 2,5 miliona KM. Ukupan projekat se procjenjuje na 24 miliona KM i postoji opredijeljenost da Općina Tešanj zajedno sa Općinama Usora i Doboj Jug gradi jedan zajednički uređaj za prečišćavanje otpadnih voda”, riječi su načelnika Huskića Današnji ugovor je potpisan na osnovu uspješno okončane procedure javne nabavke za radove “Izgradnja sistema prikupljanja otpadnih voda na području Općine Tešanj, kolektor B -V (dionice II, III, IV i V) i rekonstrukcija odvodnje fekalnih voda Titove ulice”.

Ugovor za LOT 1. - Kolektor BV (dionica IV, dionica V) i rekonstrukcija odvodnje u Titovoj ulici, po cijeni od 1.000.546,94 KM je potpisan je sa preduzećem “Euro-Asfalt” d.o.o. Sarajevo. Ugovor za LOT 2. - Kolektor BV (dionica II, dionica III), po cijeni 1.440.014,92 KM treba da realizuje konzorcij: HP “Investing” d.o.o. Mostar i “Inžinjering1” d.o.o. Jelah. Očekuje se da radovi na prvoj dionici budu završeni do kraja 2015.godine.